RENGÖRING AV KYLSKÅPET

Det är en bra idé att rengöra kylskåpet då och då. Det är ju trots allt där vi har den
mat vi äter.Innan rengöringen, ta ut alla matvaror från kylskåpet och förvara dem tillfälligt på annan sval plats. Om det är kallt ute, så kan du ställa ut allt, annars kan du använda kylväskor.


Innan du rengör kylskåpet måste du stänga av det helt eller ställa in det på avfrostningsläge. Kontrollera i manualen vad tillverkaren rekommenderar. Innan du stänger av kylskåpet, se till att dräneringsöppningen inte är igensatt. Du kan också se i manualen om du behöver skydda golvet eller om kylskåpet hanterar avfrostning och vattenuppsamling själv.

För rengöring av kylskåpet behöver du Swipe dukar för fukttorkning och sedan SwipeTex- rengöringsdukar för torkning. Du kan använda BioSwipe Multi Clean spädning eller normal Swipe Original spädning som rengöringsmedel om
du önskar. Hyllor och lådor kan rengöras separat med samma rengöringsmedel eller t.ex. med BioSwipe Handy handdiskmedel.


När kylskåpet är tomt, ta bort hyllor och lådor och rengör dem ordentligt i diskhon. Om de är hårt smutsade, vilket ofta är fallet där grönsaker och rotfrukter legat, så rekommenderar vi att du först blötlägger lådorna/hyllorna ordentligt. Tvätta alla delar noggrant med en svamp eller diskborste, skölj och torka med en
SwipeTex-rengöringsduk och låt dem sedan lufttorka på en torr handduk på köksbordet medan du rengör kylskåpet.

Nu är det dags att börja rengöra det tomma kylskåpet! Spraya rengöringsmedlet på kylskåpets väggar och torka sedan med en Swipe duk för fukttorning. Var särskilt uppmärksam på hyllspåren, som lätt blir smutsiga. Slutligen, torka med en SwipeTex-rengöringsduk. Torka också av kylskåpets utsida. Låt kylskåpsdörren vara öppen en stund så att alla hålrum torkar och kylskåpet blir ordentligt luftat.


Därefter kan du sätta tillbaka inredningen och ställa tillbaka maten i kylskåpet. Detta är även ett utmärkt tillfälle att kontrollera vad det är du ställer tillbaka, kanske något är gammalt och inte bör ställas tillbaka bara för att ”kanske jag en vacker dag kommer att använda det”.


TIPS: Ett tjockt lager av damm på baksidan av kylskåpet har samma effekt som otillräcklig ventilation: kylskåpets energiförbrukning kommer att öka och dess livslängd kommer att förkortas. Det är därför en bra idé att ta bort dammet ett par gånger om året från golvet under kylskåpet och från kylskåpsmotorn genom dammsugning. Var noga med att undvika att träffa kylskåpsmotorn under dammsugningen. Se manualen för kylskåpet för specifika instruktioner om rengöring av motorn. Slutligen, när du ställer tillbaka kylskåpet på plats, så kom ihåg att lämna en lucka på minst 1-2 cm mellan kylskåpet och väggen för att säkerställa korrekt ventilation.