Produktprinciper och miljötänk

HomCare har arbetat aktivt i årtionden för att skapa produktserierna Swipe och BioSwipe.
​​​​​​​Målet har varit effektiva, ekonomiska och ekologiska produkter för skötsel av hemmet.

Produkternas EFFEKTIVITET är obestridlig - vi vill och vet hur man gör utsökta produkter för rengöring och skötsel av hemmet - det bekräftas också av våra nöjda kunder över hela världen.


Våra produkter är EKONOMISKA eftersom de är i
koncentrerad form, vilket sparar
konsumentkostnader då de varar längre och det blir mindre förpackningsavfall, vilket i sin tur sparar samhällets kostnader.

Produkterna är EKOLOGISKA, vilket gör dem säkra för
användaren, ytan som ska rengöras och miljön. Detta
är ett av de viktigaste målen i utvecklingen av våra
hemvårdsprodukter.


Våra mål
Hemmets, människans och naturens välbefinnande

Metoder
• Koncentrat
• Förpackningar som kan återvinnas
• Biologiskt nedbrytbara ingredienser
• Spraysystem för rengöringsmedlen
• Användning av bioteknik i produktutvecklingen

Effekter
Vähemmän…
• turhaa ja haitallista pakkausjätettä
• ympäristöä kuormittavia raskaita kuljetuksia
• haitallisia vaikutuksia luonnon tasapainoon
• energiankulutusta