BioSwipe

BioSwipe produkterna är biologiska och moderna rengöringsmedel som är baserade på användning av mikrober, d.v.s. probiotika som förbättrar hemmets och människors välbefinnande.

BioSwipe produkterna tillverkas med unika bioteknologiska metoder som främjar renhet, luktneutralisering och skydd av ytorna mot smuts. När vi rengör, tillför BioSwipe produkterna hälsofrämjande probiotika till ytorna som ska rengöras.


Biotekniken som används i produktionen av BioSwipe produkter syftar till att öka naturens och människans välbefinnande. Vid tillverkning av rengöringsprodukter innebär tillämpningen av bioteknik att gå till en helt ny nivå i produkternas effektivitet och ekologi – det talas till och med om en revolution inom rengöring. Huvudrollen spelas av probiotika, som har en positiv effekt på miljöns välbefinnande och därmed även på människor.

Bioteknik är ett forskningsområde som behandlar tillämpningar av biologi och biokemi inom industrin. Bioteknik är användningen av levande organismer, deras delar eller egenskaper i produkter, produktionsprocesser och tjänster.

Undersökt säkra probiotika fungerar som konkurrenter till mikrober som är skadliga för människor och tar bort deras livsutrymme och näring. Dessutom tar probiotika effektivt bort smuts och fett från ytorna som ska rengöras. Produkterna innehåller biologiska ytaktiva ämnen, som är betydligt effektivare och säkrare än traditionella ytaktiva ämnen. Användning av BioSwipe produkter kan minska den pågående och snabbt accelererande kemikaliseringen av miljön avsevärt.

Syftet med rengöring är att avlägsna smuts, vilket fungerar som näring för bakterier.
​​​​​​​Ju mer smuts som uppstår desto bättre förökar sig bakterierna. Då vi har en naturlig mikrobiell bakteriebalans i vårt hem bor vi tillsammans med bakterier som är nyttiga för människor, men också bakterier som är skadliga för oss och som även kan hota vår hälsa.

När vi tar hand om våra hem och städar regelbundet blir mängden skadliga bakterier inte för hög. På hemmets ytor lever då en lämplig balans av skadliga bakterier som upprätthåller vår immunitet (röda) och nyttiga bakterier, som förhöjer vårt välbefinnande och som är nödvändiga för våra liv (turkosa).

Rengöring med desinfektionsmedel förstör den naturliga mikrobiella bakteriebalansen. Många konsumenter använder desinfektionsmedel vid rengöring för att bli av med skadliga bakterier. Vid desinfektion dödas de flesta bakterierna, oavsett om de är nyttiga eller skadliga för oss. Efter desinfektionen finns det gott om utrymme på de rengjorda ytorna för de skadliga bakterierna att föröka sig.


Vid städning med BioSwipe rengöringsmedel som innehåller probiotika förbättrar vi den mikrobiella balansen i våra hem och förhindrar att skadliga bakterier förökar sig. Jämfört med traditionella rengöringsmedel så har ett 100% naturligt probiotikum fördelen att kunna producera specifika enzymer i flera dagar, vilket underlättar mekaniskt och/eller fysiskt avlägsnande av smuts, som i sin tur gör livsmiljön behagligare och tryggare. Samtidigt tar vi hand om miljön eftersom BioSwipe produkterna följer ekologiska principer och ingredienserna är biologiskt nedbrytbara.