Ett HomCare-party kombinerar att träffa människor du känner i en avslappnad atmosfär med möjligheten att lära känna produkterna med hjälp av en Representant.

Ett HomCare-party är ett roligt sätt att lära sig mer om produkterna. Det är ett evenemang där vänner och grannar samlas hemma hos Värdinnan/Värden eller på någon annan lämplig plats för produktpresentationen, och en HomCare-representant presenterar produkterna, pratar om aktuella erbjudanden och hjälper nya kunder. Som belöning för besväret får Värdinnan HomCare-produkter till ett värde baserat på försäljning. Ju högre försäljning desto flera produkter.

I stället för hemma kan Värdinnan ordna ett online-party eller ett insamlingparty. Som namnet antyder ordnas ett online-party online och gäster som inbjuds av Värdinnan kan närvara när det passar dem bäst inom en fördefinierad tidsgräns. Ett insamlingsparty betyder att du som Värdinna samlar in beställningar tillsammans med dina grannar, medarbetare eller andra
vänner. Värdinnan/Värden får samma fördelar oavsett vilken typ av party de väljer att hålla.


Värdinnans belöningsfördelar baseras på försäljning enligt tabellen nedan:

Party-försäljning Värdinneförmån Antal Värdinne-erbjudanden
1500 kr 200 kr 1
2500 kr 400 kr 2
4000 kr 600 kr 3
5500 kr 800 kr 3
7000 kr 1 000 kr 4
9 000 kr 1 300 kr 5
11 000 kr 1 600 kr 5

 

Ju högre försäljning, desto fler förmåner får Värdinnan i form av produkter utan kostnad och Värdinne-erbjudanden.

Värdinnan får produkter utan kostnad som hon kan välja bland de understrukna produkterna i produktkatalogen. Dessutom kan Värdinnan köpa 1-5 högt rabatterade Värdinne-erbjudanden baserat på försäljning.

 

 


Kontakta din Representant eller hitta en ny här.