Ett HomCare party kombinerar att träffa människor du känner i en avslappnad atmosfär med möjligheten att lära känna produkterna med hjälp av en Representant.

Ett HomCare party är ett roligt sätt att lära sig mer om produkterna. Det är ett evenemang där vänner och grannar samlas hemma hos Värdinnan/Värden eller på någon annan lämplig plats för produktpresentationen, och en HomCare-representant presenterar produkterna, pratar om aktuella erbjudanden och hjälper nya kunder. Som belöning för besväret får Värdinnan HomCare produkter till ett värde baserat på partyförsäljningen. Ju högre försäljning desto flera produkter.

I stället för hemma kan Värdinnan ordna ett online-party eller ett insamlingparty. Som namnet antyder ordnas ett online-party online och gäster som inbjuds av Värdinnan kan närvara när det passar dem bäst inom en fördefinierad tidsgräns. Ett insamlingsparty betyder att du som Värdinna samlar in beställningar tillsammans med dina grannar, medarbetare eller andra vänner. Värdinnan/Värden får samma fördelar oavsett vilken typ av party de väljer att hålla.


Värdinnans belöningsfördelar baseras på försäljning enligt tabellen nedan:

Partyförsäljning Värdinneförmån Antal VIP erbjudanden
1500 kr 150 kr 1
3000 kr 400 kr 2
4500 kr 600 kr 3
6000 kr 800 kr 3
7500 kr 1 000 kr 4
9 000 kr 1 300 kr 4

 

Ju högre försäljning, desto fler förmåner får Värdinnan i form av produkter utan kostnad och Värdinna/Värd VIP erbjudanden.

Värdinnan får produkter utan kostnad som hon kan välja bland de understrukna produkterna i produktkatalogen. Dessutom kan Värdinnan köpa 1-4 högt rabatterade Värdinna/Värd VIP erbjudanden baserat på försäljning.
Läs mer om Värdinna/Värd programmet samt se aktuella VIP erbjudanen här

 

 


Kontakta din Representant eller hitta en ny här.