MISTY AIR – Bättre rumsluft med probiotika

Misty Air är en synbiotisk spray som innehåller en revolutionerande teknik för att applicera rätt typer av probiotika och prebiotika till inomhusluften genom ultraljudssprutning (droppstorlek mindre än 1 μm). Under sprutningen sprids de 100% naturliga ingredienserna i den probiotiska vätskan i enhetens tank snabbt inomhus till alla ytor i kontakt med luft. Som ett resultat avlägsnar probiotika ytföroreningar och förbättrar ytornas mikrobiella balans:

  •  riskerna med patogener på ytorna minskar
  •  mindre organisk förorening (t.ex. biofilm) på ytorna
  •  allergener minskar
  •  luktproblem minimeras

Misty Air enhet 1029 kr
Misty Air refill 250 ml 475 kr

Läs mer

Köp Misty Air